money-recive

Ekonomiskt stöd för gröna investeringar

Upptäck fördelarna med olika bidragsprogram och ekonomiska incitament som kan göra det mer överkomligt att investera i solpaneler och andra gröna energilösningar

heart

Hållbarhet och miljövänlighet

Genom att dra nytta av gröna bidrag kan du minska din klimatpåverkan och bidra till en renare och mer hållbar miljö för kommande generationer

receipt-item

Långsiktig besparing

Genom att investera i solenergi och dra nytta av gröna bidrag kan du minska dina elkostnader och spara pengar på lång sikt samtidigt som du gör en positiv inverkan på miljön

Avdrag grön teknik

Vill du installera solpaneler med solceller har du från staten grönt avdrag på Grön teknik. Du får helt enkelt skattereduktion för kostnaden, arbete och material. Grönt avdrag är en skatteförmån som gör det möjligt för fastighetsägare att dra av en del av kostnaderna för installation av solpaneler från sin inkomstskatt. Det är ett sätt för staten att uppmuntra användningen av solenergi och bidra till en mer hållbar energiproduktion.

Solcellskalkyl
icon

Prisgaranti på solcellsanläggningar - Offert inom 48 timmar

Vi på Solsam förstår vikten av att erbjuda konkurrenskraftiga priser och överlägsen service. Vårt dedikerade team kommer att granska din offert noggrant och erbjuda dig en oslagbar prisgaranti. Du kan lita på att vi levererar högkvalitativa solceller till det bästa priset på marknaden. Ta steget mot en mer hållbar framtid och ladda upp din offert idag för att få prisgaranti inom 48 timmar!

Ladda upp offert
icon

Ett hushåll med två personer får 100 000 avdrag

Maximalt avdrag

Det totala avdraget för gröna avdrag är begränsat till ett visst belopp per år. För närvarande, enligt kunskapsavgränsningen i september 2021, är det maximala avdraget 50 000 kronor per person. Det betyder att för ett hushåll med två personer kan det totala avdraget uppgå till 100 000 kronor.

Delat avdrag

Det maximala avdraget kan delas mellan de två personerna på adressen. Det innebär att varje person kan dra av upp till det maximala beloppet, men det totala avdraget för hela hushållet får inte överskrida det totala beloppet som anges för avdraget. Detta ger en möjlighet för båda parterna att dra nytta av gröna avdraget och göra miljövänliga investeringar.

icon

Solsam – Steg för steg

Så går vår enkla process till. Från kontakt till installation

heart-search

Välj din lösning

Vi hjälper dig att ta tillvara på solens energi. Få ett kostnadsförslag på solpaneler redan idag. Vi har alltid prisgaranti mot övriga aktörer.

star

Rådgivning

Vi hjälper dig att ta tillvara på solens energi. Få ett kostnadsförslag på solpaneler redan idag. Vi har alltid prisgaranti mot övriga aktörer.

wallet-3

Finansering

Vi hjälper dig att ta tillvara på solens energi. Få ett kostnadsförslag på solpaneler redan idag. Vi har alltid prisgaranti mot övriga aktörer.

user-tick

Installation

Vi hjälper dig att ta tillvara på solens energi. Få ett kostnadsförslag på solpaneler redan idag. Vi har alltid prisgaranti mot övriga aktörer.

mobile

Full kontroll

Vi hjälper dig att ta tillvara på solens energi. Få ett kostnadsförslag på solpaneler redan idag. Vi har alltid prisgaranti mot övriga aktörer.

Våra tjänster

home-trend-up

För ditt hem

Upptäck fördelarna med installation av solpaneler på ditt hem. Spara pengar och minska ditt koldioxidavtryck. Kontakta oss idag för mer information om installation av solpaneler på ditt tak.

Läs mer
building

För ditt företag

Sänkt ditt företags energikostnader och visa upp ditt miljömedvetna engagemang med solceller. Ta första steget mot en mer hållbar framtid idag och kontakta oss för mera information om hur vi kan hjälpa er med investeringar i solceller.

Läs mer
buildings

För din BRF

Stärk er bostadsrättsförenings miljöprofil med solenergi. Investera i solpaneler för att sänka era gemensamma energikostnader och bidra till en mer hållbar framtid.

Läs mer

Frågor & Svar

Ja, det är möjligt att flera skatteavdrag kan appliceras på en och samma installation av solceller. Det är dock viktigt att notera att ROT-avdraget och grönt avdrag inte kan tillämpas samtidigt på samma solcellsinstallation. Däremot finns det möjlighet att utnyttja grönt avdrag för både solceller och solcellsbatteri om de installeras samtidigt.

När både solceller och solcellsbatteri installeras på en fastighet kan grönt avdrag tillämpas separat på de båda komponenterna. För solcellsbatteriet kan ett grönt avdrag på 48,50 procent appliceras, vilket innebär att en betydande del av kostnaderna kan dras av från skatten. För solcellerna kan ett grönt avdrag på 19,40 procent tillämpas, vilket ger ytterligare ekonomisk lättnad för installationen. Det är viktigt att notera att grönt avdrag kan variera över tid och att det är nödvändigt att följa de aktuella reglerna och föreskrifterna från Skatteverket för att utnyttja dessa förmåner korrekt.

Privatpersoner inte själva ansöka om avdragen, utan istället meddela solcellsinstallatören (Vi på Solsam) att avdragen ska appliceras därefter direkt på fakturan.

Det nya gröna skatteavdraget från 2021 ersatte det gamla investeringsstödet och innebär en förenklad process för att dra nytta av förmånerna. En av de betydande förändringarna är att du nu får avdraget direkt på fakturan från det företag som utför din installation. Detta är en klar fördel jämfört med det tidigare bidragssystemet där du var tvungen att ansöka om stödet separat.

Istället för att vänta på att få ett bidrag i efterhand kan du nu dra nytta av avdraget direkt på fakturan.

Läs mer på skatteverkets hemsida om grönt bidrag

Ja, det är möjligt att använda grönt avdrag för att utöka en solcellsanläggning. Grönt avdrag kan faktiskt användas flera gånger, vilket innebär att du kan dra nytta av skatteförmånen även vid utökningar av din befintliga solcellsanläggning.

Från årskiftet 2023 har solcellsbidraget, eller avdraget för grön teknik, höjts för dig som installerar solceller till 20 procent. Bidraget ges som ett skatteavdrag på 20 % på material- och arbetskostnader. Totalt 50 000 kronor i bidrag per person och år av det nya investeringsstödet för solceller.

För att kunna dra nytta av skatteavdraget för grön teknik måste installationen genomföras på ett småhus eller en ägarlägenhet som ägs av avdragssökanden, eller på en lägenhet som upplåtits med bostadsrätt. Det är viktigt att notera att skatteavdraget endast kan tillämpas på dessa typer av fastigheter.

För att installationen ska kunna klassificeras som ett godkänt arbete och kvalificera för skatteavdraget för grön teknik måste vissa kriterier uppfyllas. Det är avgörande att installationen utförs av behörig personal och i enlighet med gällande branschstandarder och regler. Detta säkerställer att installationen är av hög kvalitet och uppfyller de nödvändiga säkerhets- och prestandakraven.

För att kunna dra nytta av skatteavdraget för grön teknik måste installationen genomföras på ett småhus eller en ägarlägenhet som ägs av avdragssökanden, eller på en lägenhet som upplåtits med bostadsrätt. Det är viktigt att notera att skatteavdraget endast kan tillämpas på dessa typer av fastigheter.

För att installationen ska kunna klassificeras som ett godkänt arbete och kvalificera för skatteavdraget för grön teknik måste vissa kriterier uppfyllas. Det är avgörande att installationen utförs av behörig personal och i enlighet med gällande branschstandarder och regler. Detta säkerställer att installationen är av hög kvalitet och uppfyller de nödvändiga säkerhets- och prestandakraven.

Det är också viktigt att installationen utförs på ett sätt som främjar användningen av förnybar energi. Det innebär att solcellerna och eventuella tillhörande system, som exempelvis solcellsbatterier, måste vara avsedda för produktion och användning av solenergi.

I Sverige finns det flera bidrag och stöd som du kan söka för installation av solceller. Här är några exempel: Investeringsstöd för solceller – Detta är ett ekonomiskt stöd från staten för att hjälpa dig att finansiera installationen av solceller. Investeringsstödet kan täcka upp till 20% av dina totala kostnader och du kan söka det via Energimyndighetens webbplats. ROT-avdrag – Om du anlitar en professionell installatör för att installera dina solceller, kan du dra nytta av ROT-avdraget. Detta avdrag ger dig möjlighet att dra av upp till 30% av arbetskostnaden på din deklaration. Grönt lån – Vissa banker och finansinstitut erbjuder gröna lån för installation av solceller. Dessa lån har ofta låga räntor och låga avgifter och kan vara ett bra alternativ för att finansiera dina solceller. Klimatklivet – Detta är ett stödprogram som syftar till att minska klimatpåverkan genom att finansiera olika typer av klimatåtgärder, inklusive solceller. Klimatklivet administreras av Naturvårdsverket och du kan ansöka om stödet på deras webbplats. Det finns även andra lokala bidrag och stöd som kan vara tillgängliga beroende på din kommun eller region. Det är alltid bäst att kolla med din kommun eller en professionell installatör för att få en uppfattning om vilka bidrag och stöd som finns tillgängliga i ditt område.

För att vara berättigad till grönt avdrag måste solcellsanläggningen vara nätansluten, vilket innebär att den måste vara kopplad till det allmänna elnätet. Detta krav finns för att säkerställa att energin som genereras från solcellerna kan användas både av hushållet och eventuellt överföras till elnätet.

För att få grönt avdrag måste solcellsanläggningen uppfylla vissa tekniska krav. Här är några av de vanligaste kraven:

Certifiering: Solcellsanläggningen måste vara installerad av en certifierad installatör. Installatören bör ha behörighet och erfarenhet av att arbeta med solceller för att säkerställa korrekt installation och funktion.

Systemkrav: Solcellsanläggningen måste uppfylla tekniska krav och följa gällande standarder för el- och säkerhetsinstallationer. Detta inkluderar korrekt jordning, överströmsskydd och eventuella krav på skyddsanordningar.

Mätning: Det krävs en mätning av den producerade och använda elen från solcellsanläggningen. Detta kan innebära att en elmätare installeras för att övervaka elproduktionen och elkonsumtionen.

Otillräcklig betald skatt: För att vara berättigad till skattereduktion måste du ha betalat in tillräckligt med skatt under året. Om du inte har betalat tillräckligt med skatt enligt Skatteverkets regler och riktlinjer, har du inte rätt till skattereduktion.

För att få en uppfattning om hur mycket skatt du har betalat in under året, kan du använda dig av Skatteverkets webbplats och använda deras verktyg för att beräkna din skatt.

Vi vill använda kakor (cookies) för att förbättra webbplatsen och din användarupplevelse. Läs mer om hur vi använder kakor.